בריכה כמערכת אקולוגית

היוזמה מהווה הזדמנות לחיקוי הטבע במסגרת בית-הספר ומאפשרת הבנה עמוקה של מערכת היחסים המתקיימת בין מרכיבי סביבה חיים ודוממים. בדרך זו הופכת הבריכה האקולוגית לסביבת למידה המאפשרת חקר משמעותי, תהליכי ורציף וכן למידה משמעותית בכל הקשור לאורח חיים בריא, ירוק ומקיים

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: גב' גדיר סלמה, גב' מרוות ברהום, גב' אימאן בדואן
  • שם המוסד: בית ספר יסודי עין נקובא עין ראפה
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: חינוך מיוחד
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן