צמח מוגן בגן

מטרת היוזמה היא לשמור על צמחים בסכנת הכחדה. תלמידי כיתות ה' ו- ו' שותלים צמחים הנמצאים בסכנת הכחדה (נרקיס, אירוס הארגמן, עירית, חצב, כלנית, ורקפת) בגינת בית הספר, ושומרים עליהם עד לקבלת זרעים אשר מופצים בחזרה אל הטבע על ידי התלמידים בשיתוף עם ההורים.

מידע נוסף

  • שנה: 2017
  • שם המורה היוזם: גב' עולא מתאני, גב' סאוסן נאטור, גב' רנא תאיה, גב' מרווה תאיה, גב' רנא עודה, גב' מונא נאטור, גב' רים קאסם
  • שם המוסד: בי"ס ירוק מתמיד
  • שנה: תשע"ז
  • גילאים: יסודי
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן