odot banner

גב' רחל בילסקי כהן

חברה פעילה בועדת החינוך של הקרן לעידוד יוזמות מזה שנים רבות, ויושבת ראש הועדה בשנת תשס"א. בעלת תואר שני של האוניברסיטה העברית בירושלים, ודיפלומה של מרכז לאבאן לאומנות התנועה באנגליה.חוקרת מחול, ומבקרת. יועצת מחול לפסטיבל ישראל. מרצה במכון "כרם" בירושלים. מרצה על מחול מסגרות שונות. חברה פעילה בועדי מנהל אחדים של גופים אומנותיים: תיאטרון הקרון, בית הספר לתיאטרון חזותי, להקת מחול ורטיגו.

עבר חברת צוות בבית הספר לעובדי הוראה בכירים ע"ש ע. יפה של משרד החינוך והתרבות, שם הייתה מופקדת על תחום האומנויות בחינוך. בעבר ניהלה וערכה תוכניות בתחום האומנויות במכון ון ליר בירושלים במשך 12 שנים. כמו כן, היתה מרצה באקדמיה לאומנות ולעיצוב- בצלאל ובמסגרות נוספות, כגון: מכון ון ליר בירושלים, סינמטק בירושלים, אמונות לעם, מכון גיתה. ערכה, (עם ברוך בליך) של הספר: "המדיום באומנויות המאה ועשרים". בעלת פרסומים רבים על מחול בכתבי עת ובספרים בארץ ובחוץ לארץ.