odot banner

פרופ' יונה רוזנפלד

בוגר אוניברסיטת LSE בלונדון והאוניברסיטה העברית, הוסמך לד"ר בבי"ס למנהל שירות חברתי באוניברסיטת שיקאגו, ארה"ב. פרופ' לעבודה סוציאלית (בדימוס) ומנהל לשעבר של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים. בשנים האחרונות היה פרופסור לעבודה סוציאלית ע"ש גורדון בראון (בדימוס), ומנהל של בית-הספר לעבודה סוציאלית.

משמש כיום יועץ בכיר במרכז לילדים ולנוער ב ג'וינט - מכון ברוקדייל ו"אשלים" ג'וינט- ישראל. חתן פרס ישראל לשנת 1998 בתחום חקר העבודה הסוציאלית. פרופ' רוזנפלד פרסם מספר ספרים ומאמרים שעיקרם עיצוב פרקטיקות הולמות לילדים ולמשפחות. מוקד עבודתו הוא "למידה מהצלחות" ופיתוח ארגונים שיש בהם למידה בדגש על תחום ילדים ומשפחות שאינם נהנים משירותים הולמים.כולל את היחידה ללמידה מהצלחות לחקר של עיצוב של פרקטיקות, של המדיניות, של ההערכות הארגונית, ושל מחקר והערכה הקשורים לעיצוב שירותים הולמים.