במטרה למנף את הידע המקצועי שפותח בקרן לאורך השנים, ובכך לממש את מטרות הליבה שלנו, מפעילה הקרן את מרכז שביט לפיתוח יזמי. המרכז מהווה גוף מומחה לכלל המעגל היזמי-חינוכי, החל משלבי ההשראה וההיגוי, דרך פיתוח ויישום יוזמות ועד למידול והפצה.
במסגרת המרכז הקרן מפתחת, מנחה ומפעילה מגוון תכניות, סדנאות ומאיצי יזמות המותאמים אישית לבתי ספר, לארגונים חינוכיים וחברתיים, לרשויות מקומיות ועוד.
כלל תכניות מרכז שביט מבוססות על פדגוגיות חדשניות ועל עבודה סדנאית חווייתית ומקצועית. יחידות התוכן משלבות השראה, תיאוריה והתנסות יישומית, באופן המאפשר רכישת שפה וכלים לצד מפגש תוך-אישי ובין-אישי בעל ערך.

shavit PIC