ילדים עושים פילוסופיה

הפילוסופיה מעניקה לנו מסגרת לחקר השאלות הבסיסיות ביותר בחיינו בדרך מרתקת ומשמעותית. הבנת הפילוסופיה כפעילות, במקום כסט של טקסטים עמוקים וקשים מאפשרת לנו להשתמש בפילוסופיה כמשאב בבית הספר ובחיים. ביוזמה, התלמידים מתנסים בשלל מיומנויות חשיבה ואוריינות, כמו העלאת שאלות פילוסופיות וניהול דיונים פילוסופים על נושאים הרלוונטיים לחייהם, בקהילת חקר כיתתית.

מידע נוסף

  • שנה: 2017
  • שם המורה היוזם: גב' דורית קרשנר סעדון
  • שם המוסד: בי"ס גלים
  • שנה: תשע"ז
  • גילאים: חטיבת ביניים
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן