האם הסרטן הוא בלתי נמנע?/ שנה ב'

היוזמה נועדה להוציא את לימודי הביולוגיה ממקום של למידה פאסיבית ושינון חומרי למידה, למקום אקטיבי. במהלך היוזמה בונים התלמידים קמפיין למחלת הסרטן במטרה להעלות את המודעות למחלה במדינת ישאל. התלמידים חוקרים את הנשוא הן מבחינת דרכי טיפול קיימות והן מבחינת מניעת התפרצותה. באופן לימוד שכזה רוכשים התלמידים עיצוב הרגלי חיים נכונים ובריאים ומתנסים במיומנויות רלוונטיות למאה ה- 21, כגון שימוש במדיה להעברת מסרים חשובים.

מידע נוסף

  • שנה: 2016
  • שם המורה היוזם: גב' רויטל נאמן יהל, עדי ויניצה
  • שם המוסד: בי"ס רב תחומי ליידי דיויס עמל, תל אביב
  • שנה: תשע"ו
  • גילאים: חטיבה עליונה