newsletter facebook facebook שמרו על קשר:

 

מחול כדרך לקידום רב תרבותיות

"ריקוד היא השפה הסודית של הנפש" (הכוריאוגרפית מרתה גרהם). תלמידי מגמת המחול בבית הספר אחווה מלמדים את תלמידי בית הספר היסודי גבריאל, מחול אפריקאי והיפ הופ. בתהליך הלמידה נחשפים התלמידים לרקע התרבותי של קהילת העבריים, ושל סגנונות הריקוד שלה. בסיום התהליך, יעלו התלמידים מופע מחול משותף. כך, באמצעות היצירה המשותפת, ייווצרו מגעים אישיים בין התלמידים, ותיגע נפש בנפש.

מידע נוסף

  • שנה: 2016
  • שם המורה היוזם: גב' לור דליון, גב' זהבה נוסינוביץ
  • שם המוסד: בי"ס הרב תחומי אחווה, דימונה ובי"ס יסודי גבריאל, דימונה
  • שנה: תשע"ו
  • גילאים: רב-גילי