newsletter facebook facebook שמרו על קשר:

 

תורמוס- כלים ואימונים להתמודדות

היוזמה מתבצעת על ידי אימון ולמידה של כלים יישומיים להתמודדות בעולם מורכב, המאפשרים לתת ביטוי מיטבי ליכולותיהם של התלמידים. השיטות והכלים בהם מתמקדים בהעברת התכנים ביוזמה הם שיטות של אימון אישי בשילוב NLP, דמיון מודרך ומעגלי שיח. למידת הכלים ויישומם מתבצעת בקבוצות קטנות על ידי מחנכות הכיתות.

מידע נוסף

  • שנה: 2015
  • שם המורה היוזם: מנהלת: גב' דניאלה אלקון חורי I צוות מוביל: גב' איריס תורג'מן, גב' רעות אלבז, גב' דפנה עציוני, גב' אפרת אסור
  • שם המוסד: בי"ס מרומי שדה, אחוזת ברק, עמק יזרעאל
  • שנה: תשע"ה
  • גילאים: יסודי