ילד זוכר ילד

יוזמת 'בשותף' של מורים ותלמידים הפועלים על מנת להעלות זיכרון ילדים שנספו בשואה וליצור פלטפורמה זמינה, נגישה וידידותית לבני נוער. במסגרת היוזמה מתעדים התלמידים ילדים שנספו בשואה באתר אינטרנט ובאפליקציות סלולר יחד עם "בית להיות" לטיפוח תודעת השואה ולקחיה, עמותת "דורות ההמשך" ונציבות המדינה

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: גב' יעל דביר פרי, מר שי טמצין, גב' חן מורן
  • שם המוסד: תיכון עתידים שש שנתי ע"ש מ. אלישיב
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: רב-גילי
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן