מעבר לכביש 85

במסגרת היוזמה מתקיימת שותפות בין שני בתי ספר שכנים, ממגזרים שונים בחברה הישראלית. בשלב הראשון מתקיימים מפגשים בין תלמידי שני בתי הספר, דרכם הם מכירים את נקודות הדמיון והשוני ביניהם. השלב השני כולל ביקורים משותפים בבית-הקשיש בשני הישובים, במהלכם עורכים התלמידים ראיונות עם הקשישים. החלק החרון של התהליך הוא הפקת ספר סיפורי עמים בעברית ובערבית

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: מר איאד חאג', מר חן פלג, גב' סאוסן קדורה, מר זוהדי קאדרי, מר איל טרציצקי, גב' הדס פלדמן
  • שם המוסד: בית ספר נעמ"ת, בית ספר אד חברה וטבע
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: חטיבת ביניים
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן