newsletter facebook facebook שמרו על קשר:

 

ברכת יו"ר העמותה, הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

מדי שנה אנו מתכנסים לחגוג את היוזמות החדשות ולחלוק את ההצלחות והקשיים כאחד. תחושת העשייה מלווה תהליך זה ומתמקדת בהערכת הגמישות, הנחישות וההתמדה המשולבות בכל יוזמה. הקרן גאה על כך שבתמיכתה ניתנת למורה ולגננת החרות לחלום ולהגשים, ולקחת חלק בהוראה מתחדשת ומתפתחת.

אנו אתכם לאורך כל הדרך,
פרופסור עלית אולשטיין

דבריו של אייל רם, סמנכ"ל מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך

משרד החינוך רואה חשיבות רבה בעידוד יוזמות של מורים כחלק משיפור ההוראה, הכנסת חדשנות למערכת ובעיקר כחלק מתהליכי פיתוח מקצועי. מורה שיוזם מקדם לא רק את תלמידיו דרך המענה שהציע, אלא גם את מעמד המורה. מורה יוזם הוא מורה שמצליח להביא את הייחודיות שלו כאדם במקצוע שעומד בחזית השליחות החברתית. הקרן היא אחת מהפלטפורמות המובילות בארץ בקידום יוזמות של מורים, גננות וצוותים חינוכיים ואני תקווה שהיא תגדל ותתרחב בשנים הקרובות.

ברכת יו"ר ועדת החינוך, הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

אתם המחנכים והמורים, העוסקים במלאכה מדי יום ביומו, ניצבים בלב ליבה של העשייה החינוכית, עליה נשענת מערכת החינוך. מורה השוזר בהוראה חזון,יצירתיות, מוטיבציה ותוכן משמעותי, הופך את המקצוע לאומנות. בשם וועדת החינוך של הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות, אני מבקשת לברך את היוזמים, על פעילותם ותרומתם הרבה למערכת החינוך ולתלמידי ישראל.

גב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך לשעבר

ברכת מנהלת הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות, מאפשרת למשש את הרעיונות והחלומות החינוכיים-בגן, בכיתה ובבית הספר-ובה בעת להפיץ את דבר קיומן של היוזמות לשאר המערכת. אתם- המורים היזמים, מחפשים דרכים לרתום את הסביבה לטובת הרעיון ויישומו. אתם מצליחים לאתר שותפיות כדי לקדם את המחשבה לכדי פעולה. אתם, יזמים יקרים, עושים את כל הדרך- מהרעיון היצירתי ועד להגשמתוף חווים את ההתרגשות שבגילוי החדש ואת הניסיון להנחילו לתלמידיכם.

המשך דרך צלחה, והמשך עשייה מבורכת יוספה דאר

image

מורים רבי אומן

 

 

מתוך דבריה של יו״ר הקרן, פרופסור עלית אולשטיין כנס חנוכה תשע״ד ,הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

במדינות רבות במערב וגם במדינת ישראל ישנו עניין רב בזיהוי ובתיאור מורים מצליחים ובעלי ניסיון בהוראה היכולים להיחשב כמורים רבי אומן. לפיכך, אני מבקשת להביא בפניכם כמה מן המאפיינים של מורים רבי אמן כפי שאלו מופיעים בספרות ובמחקר

להמשך קריאה לחצו כאן