newsletter facebook facebook שמרו על קשר:

 

השקיפות הינה ערך חשוב ומרכזי בפעילות העמותה והקרן לעידוד יוזמות חינוכיות, מתוך תחשת נאמנות לציבור ,ובפרט למורים, לגננות ,למתנדבים, לתורמים ולשותפים בפעילות העמותה. אנו מאמינים כי שקיפות אמיתית אף מביאה למצוינות ברמה ארגונית

 

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות הינה עמותה רשומה המחזיקה באישור ניהול תקין ובאישור סעיף 46

אישור 46 אישור ניהול תקין לשנת 2018 אישור רישום עמותה

image

מורים רבי אומן

 

 

מתוך דבריה של יו״ר הקרן, פרופסור עלית אולשטיין כנס חנוכה תשע״ד ,הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

במדינות רבות במערב וגם במדינת ישראל ישנו עניין רב בזיהוי ובתיאור מורים מצליחים ובעלי ניסיון בהוראה היכולים להיחשב כמורים רבי אומן. לפיכך, אני מבקשת להביא בפניכם כמה מן המאפיינים של מורים רבי אמן כפי שאלו מופיעים בספרות ובמחקר

להמשך קריאה לחצו כאן