odot banner

יוזמות הקרן מקדמות תהליכי למידה, הוראה והערכה משמעותיים ומתייחסות להיבטים פדגוגיים, רגשיים ואקלימיים כאחד. הקרן מסייעת בהובלת יוזמות מגוונות בתוך גני ילדים ובתי ספר בכל אזורי הארץ ובכל המגזרים ונוגעת במאות נשות ואנשי-חינוך ובאלפי תלמידות ותלמידים בכל שנה.
יוזמות הקרן מתפרשות על מגוון רחב של עולמות תוכן, משקפות ראייה הוליסטית של האדם ושואפות לשלב ידיים, לב וראש בשלל דרכים. כמו כן, מקדמות יוזמות הקרן השתלבות של תלמידי החינוך הרגיל והחינוך המיוחד ושל תלמידים ומורים ממגזרים שונים בחברה הישראלית .כל אלה דרך למידה אחרת, יצירתית ומשמעותית.
הקרן חותרת ליצירת תשתית בת קיימא להמשכיות היוזמה החינוכית בשנים הבאות, ולפיתוחה של הגננת / המורה כיזמת חינוכית אשר תמשיך להחדיר רוח יזמית בקרב עמיתיה וכן בקרב הקהילה הסובבת את בית הספר או גן הילדים.

odot yozmot pic