odot banner

עמותת הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות מתמחה בליווי ופיתוח יוזמות מורות, מורים, גננות וסייעות בתוך מערכת החינוך הפורמאלית ורואה ביזם החינוכי מנהיג צומח בסביבתו וביוזמה החינוכית ערוץ להובלת שינויים רצויים.

אנו בקרן מאמינים בכוחו של מפגש משמעותי בין אנשים, המוליד משמעות ויצירתיות, שהן מנוע העולם. הקרן פועלת לחיזוק קהילתה הגדולה והמתרחבת ותומכת בפיתוח הזדמנויות ליצור שותפויות ולברוא מפגש אחר בתוך המערכת הפורמאלית: מפגש דרך החלומות, דרך המעשה, דרך ההתרגשות והמקצועיות שבתפקיד ההוראה והחינוך.

pic 1 elit
"

מורי ומורות הקרן הם מורים, יזמים ו'רבי אומן': הם מפתחים פעילויות מאתגרות, שמתחילות ברמתם של התלמידים, אך מובילות אותם להישגים מרחיקי לכת. ובעיקר - הם לא מפסיקים ללמוד ולהתחדש.

"
פרופסור עלית אולשטיין
יו״ר הקרן
pic 2 yosefa
"

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות מאפשרת למשש את הרעיונות והחלומות החינוכיים - בגן, בכיתה ובבית הספר - ובה בעת להפיץ את דבר קיומן של היוזמות לשאר המערכת. אתם – היזמים החינוכיים, עושים את כל הדרך - מהרעיון היצירתי ועד להגשמתו, ומנחילים את ההתרגשות והניסיון שבגילוי החדש - לתלמידיכם.

"
הגב' יוספה דאר
מנהלת הקרן
pic 3 eyal
"

מורה שיוזם מקדם לא רק את תלמידיו דרך המענה שהציע, אלא גם את מעמד המורה. הוא מצליח להביא את הייחודיות שלו כאדם במקצוע שעומד בחזית השליחות החברתית. הקרן היא אחת מהפלטפורמות המובילות בארץ בקידום יוזמות של מורות, מורים, גננות וצוותים חינוכיים.

"
אייל רם
סמנכ"ל מינהל עובדי הוראה במשרד החינוך