newsletter facebook facebook שמרו על קשר:

 

רוח הקרן

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות פועלת להעצמת העשייה היזמית והיצירתית בקרב מורים, ומסייעת להם להפוך את רעיונותיהם החדשניים ליוזמות חינוכיות מצליחות. הקרן מזהה את המורים וצוותי החינוך כסוכני השינוי החשובים ביותר בחינוך, ודוגלת בהגברת מעורבותם בקביעת התכנים הלימודיים והחברתיים של תלמידיהם. ייחודה של הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות הוא בשימת דגש על הכרה בחזון החינוכי של אנשי השטח במערכת החינוך הפורמאלית והפחתת התלות ביוזמות חיצוניות למערכת החינוך או בכאלו המונחות מטעם גורמי פיקוח וניהול. הקרן פותחת הזדמנות זו בפני כל מחנך ומורה בחינוך הפורמלי: בכל מגזר, אזור גיאוגרפי, קבוצת גיל ותחום ידע.

פעילות הקרן

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות הוקמה בשנת 1971 על-ידי פרופ' מרסלה ברנר ז"ל, ומאז פעלו בקרן אלפי מורים יזמים. מידי שנה, לאחר תהליך מיון קפדני, זוכות עשרות יוזמות חינוכיות לתמיכה ולליווי שנתי על ידי הקרן. כל מורה הנתמך בקרן זוכה לליווי מקצועי של מדריך ובהשתתפות בכנסי לימוד המעניקים לו כלים למינוף היוזמה להתמודדות עם האתגרים שבדרך. כנסים אלה, כמו גם חשיפת היוזמות באמצעי המדיה השונים, מאפשרים ליוזמה להרחיב את מעגלי ההשפעה שלה, ולמורים היזמים לתרום ולהיתרם מחיבור לקהילת היזמים של הקרן. בנוסף, המורים זוכים לתמיכה כספית למימוש היוזמה ולמענק אישי למורה כהוקרה על פעילותו.

הפעילות בקרן מתקיימת בארבעה מסלולים:          

מקפצהמורים, גננות וצוותי חינוך יוזמים בגני ילדים ועד תיכונים

צוותאיוזמות צוותיות בבתי ספר יסודיים.

יד בידשיתופי פעולה בין בתי ספר בחינוך הרגיל לבין בתי ספר בחינוך המיוחד

בשותףתלמידים ומורים יוזמים יחד בבתי"ס על יסודיים.

יוזמים שותפות - יוזמות לקידום החינוך לשותפות בין מגזרים בחברה הישראלית, בבתי"ס יסודיים ועל יסודיים.

 

למידע נוסף בנושא הגשת יוזמה לקרן אתם מוזמנים לבקר באיזור שאלות נפוצות

הקרן פועלת במיזם משותף עם משרד החינוך, ונתמכת על-ידי קרן ברכה, קרן לאוטמן, PEF, קרן מתנאל, קרן יכ"א, קרן קסירר, משפחת יערי, משפחת ברנמילר, משפחת שרמן ותומכים נוספים.

image

מורים רבי אומן

 

 

מתוך דבריה של יו״ר הקרן, פרופסור עלית אולשטיין כנס חנוכה תשע״ד ,הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

במדינות רבות במערב וגם במדינת ישראל ישנו עניין רב בזיהוי ובתיאור מורים מצליחים ובעלי ניסיון בהוראה היכולים להיחשב כמורים רבי אומן. לפיכך, אני מבקשת להביא בפניכם כמה מן המאפיינים של מורים רבי אמן כפי שאלו מופיעים בספרות ובמחקר

להמשך קריאה לחצו כאן