newsletter facebook facebook שמרו על קשר:

 

על הקרן

 

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות פועלת מעל ל-45 שנה בליווי ופיתוח יוזמות חינוכיות.

הקרן ומאמינה בכוחו של מפגש משמעותי בין אנשים, המוליד משמעות ויצירתיות, שהן מנוע העולם.

הקרן פועלת לחיזוק קהילתה הגדולה והמתרחבת ותומכת בפיתוח הזדמנויות ליצור שותפויות ולהיפגש אחרת בתוך המערכת הפורמאלית – להיפגש דרך החלומות, דרך המעשה, דרך ההתרגשות והמקצועיות שבתפקיד ההוראה והחינוך.

אנו, בקרן, רואים במורים וצוותי החינוך כסוכני השינוי החשובים ביותר בחינוך ודוגלים בהגברת מעורבותם בעיצוב החוויה החינוכית המשותפת להם ולתלמידים. אנו שואפים לפרוץ את 'תקרת הזכוכית' של ההוראה הפורמאלית ותומכים ביוזמות המקדמות תהליכי הוראה, למידה והערכה משמעותיים, אשר מתייחסים להיבטים הפדגוגיים והאקלימיים כאחד.

הקרן מסייעת להובלת יוזמות מגוונות בתוך בתי-ספר וגני ילדים בכל אזורי הארץ ובכל המגזרים ונוגעת במאות אנשי חינוך ובאלפי תלמידים בכל שנה.

יוזמות הקרן המגוונות מתפרשות על מגוון רחב של עולמות תוכן, משקפות ראייה הוליסטית של התלמיד ושואפות לשלב ידיים, לב וראש בשלל דרכים. כמו כן, מקדמות יוזמות הקרן השתלבות של תלמידי חינוך רגיל וחינוך מיוחד ושל תלמידים ומורים ממגזרים שונים בחברה הישראלית - כל אלה דרך למידה אחרת, יצירתית ומשמעותית.

 

פעילות הקרן

הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות הוקמה בשנת 1971 על-ידי פרופ' מרסלה ברנר ז"ל, ומאז פעלו במסגרתה אלפי מורים יזמים. מידי שנה, לאחר תהליך מיון קפדני, זוכות כמאה יוזמות חינוכיות לתמיכה ולליווי שנתי ואלה מצטרפות לקהילת מורים יזמים לומדת ומתפתחת שבכוחה להוביל שינוים של ממש Bottom Up.

כל מורה יזם זוכה לליווי מקצועי ומצמיח של מנחה אישית ובהשתתפות בכנסי למידה ארציים המעניקים לו כלים למינוף היוזמה ולהתמודדות עם האתגרים שבדרך. הכנסים הארציים, כמו גם חשיפת היוזמות באמצעי המדיה השונים והשייכות לרשת יזמים חינוכיים, מאפשרים ליוזמה להרחיב את מעגלי ההשפעה שלה, ולמורים היזמים לתרום ולהיתרם מחיבור לקהילת היזמים של הקרן. בנוסף, המורים זוכים לתמיכה כספית למימוש היוזמה.

הקרן חותרת ליצירת תשתית בת קיימא להמשכיות היוזמה החינוכית, ולפיתוחו של המורה כיזם חינוכי אשר ימשיך להחדיר רוח יזמית בקרב עמיתיו המורים, בקרב התלמידים וכן בקרב הקהילה הסובבת את בית הספר או גן הילדים.

הפעילות בקרן מתקיימת בארבעה מסלולים:          

מקפצהמורים, גננות וצוותי חינוך יוזמים בגני ילדים ועד תיכונים

צוותאיוזמות צוותיות בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים.

יד בידשיתופי פעולה בין בתי ספר בחינוך הרגיל לבין בתי ספר בחינוך המיוחד בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים.

בשותףתלמידים ומורים יוזמים יחד בבתי"ס על יסודיים.

יוזמים שותפות - יוזמות לקידום החינוך לשותפות בין מגזרים בחברה הישראלית, בבתי"ס יסודיים ועל יסודיים.

 

למידע נוסף בנושא הגשת יוזמה לקרן אתם מוזמנים לבקר באיזור שאלות נפוצות

הקרן פועלת במיזם משותף עם משרד החינוך, ונתמכת על-ידי קרן ברכה, קרן לאוטמן, PEF, קרן מתנאל, קרן יכ"א, קרן קסירר, משפחת יערי, משפחת ברנמילר, משפחת שרמן ותומכים נוספים.

image

מורים רבי אומן

 

 

מתוך דבריה של יו״ר הקרן, פרופסור עלית אולשטיין כנס חנוכה תשע״ד ,הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות

במדינות רבות במערב וגם במדינת ישראל ישנו עניין רב בזיהוי ובתיאור מורים מצליחים ובעלי ניסיון בהוראה היכולים להיחשב כמורים רבי אומן. לפיכך, אני מבקשת להביא בפניכם כמה מן המאפיינים של מורים רבי אמן כפי שאלו מופיעים בספרות ובמחקר

להמשך קריאה לחצו כאן