תוכניות הקרן

yteachers
תכנית "מורים יזמים מובילים" היא תכנית חלוצית דו-שנתית, אשר מבקשת לפצח את סוגית הפצת היוזמות במערכת החינוך דרך קהילות, המקדמות בניית כוחות פנימיים, שאינם נשענים על מנחי יוזמות מחוץ למערכת. התכנית מתקיימת בשיתוף מחוז תל אביב ומהלך 'השקפה'
מאטים בחינוך  smath
מרחב חדש זה – האטה בחינוך נולד בהשראת תנועת ההאטה והוא מרחב דינאמי המתהווה תוך כדי תנועה, בהובלת הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות, ד"ר אורית פרנפס, וד"ר ענת שפירא לביא.מרחב חדש זה – האטה בחינוך נולד בהשראת תנועת ההאטה והוא מרחב דינאמי המתהווה תוך כדי תנועה, בהובלת הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות, ד"ר אורית פרנפס, וד"ר ענת שפירא לביא.חינוך בעל היבטים איטיים, אם כפרקטיקה ואם כנרטיב חלופי, טומן בחובו פוטנציאל עמוק לשינוי שרבים משוועים לו. זהו מקור החיבור שלנו אל תנועת ההאטה, שמנסה לשנות את האופן שבו אנחנו מתנהלים בזירות מגוונות כגון עבודה, מזון, תרבות, תעסוקה, תקשורת, אדריכלות, תיירות ועוד. 
רגעי מתמטיקה משמעותיים  tmath
התכנית מהווה הזדמנות ללמוד מעט מסודה של מערכת החינוך הקנדית, הממוקמת בין מובילות ההישגים במבחני פיז"ה, בדגש על הוראת המתמטיקה בחטיבות הביניים. במסגרת התכנית מתקיימת למידה, כולל ביקור הלכה למישה של מורים מומחים ממחוז אנטריו, קנדה בישראל. התכנית בשיתוף קרן טראמפ ומשרד החינוך.
יוזמתמטיקה  yozmatemath תכנית דו-שנתית למידול והפצה של יוזמות מורי מתמטיקה בחטיבות הביניים, המפתחים מודלים ללמידה מותאמת אישית בכיתות הטרוגניות. התכנית בשיתוף קרן טראמפ ומשרד החינוך